Ansökningar
 Startsida
 Nyheter
 Om oss
 Kurser
 Kontakta
 

 

Miljöpolicy

Miljöpolicy för fornby, Malung och Mora folkhögskolor

Hänsynen till miljön och till kommande generationer ligger till grund för landstingets arbete . Miljöarbetet prioriteras som en viktig del av landstingets verksamhet och är en förutsättning för en ekologiskt hållbar utveckling. Med folkhögskolans uppgift att erbjuda en god utbildning är det naturligt att ta ett långtgående miljöansvar. Miljöarbetet präglas av helhetssyn på sambandet mellan människa, miljö och hälsa.

Vårt miljöarbete bedrivs systematiskt med målet att nå ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar. Med lagar och andra krav som utgångspunkt minskar ständigt verksamhetens påverkan på ekosystemen.

Detta innebär att i anslutning till landstingets antagna miljöpolicy (centralt dokument 4.2)
ska personal och studerande vid folkhögskolorna:

•  Sträva efter att i all verksamhet beakta miljöfrågorna.
•  Genom utbildning få vidgade kunskaper och förståelse för såväl lokala som
    globala miljöfrågor och kretsloppstänkande.
•  Bedriva ett kontinuerligt och målinriktat miljöarbete
•  Informera berörda parter om skolans miljöarbete. 
 
 
 
 
Malungs Folkhögskola Box 184 782 24 Malung Telefon 0280-143 00 Telefax 0280-137 90 info@malungsfolkhogskola.com